pondelok 15. februára 2016

ATC na ľudovú tému / folk theme

Výroba a výmena ATC sa mi zapáčila, a preto som neváhala opätovne sa zapojiť do ich výmeny 
na scrapper.sk, tentokrát s témou Na ľudovú nôtu. Rozmýšľala som ako poňať túto tému a rozhodla som sa využiť
 ľudové prvky vo forme ornamentu. Využila som digitálne možnosti súčasnosti a obrys kvetovaného vzoru 
som si vytlačila na tlačiarni. Následne som ho vymaľovala fixkami a ďalej som kartičku vrstvila a lepila..

Last time I enjoyed creating ATC and that's why I did not hesitate to join the new ATC exchange with 
folk theme on scrapper.sk. I was wondering how to realize this topic and decided to use folk elements in
 the ornament form. I took advantage of digital opportunities and printed contour of ornament on printer. 
Then I drawn it with markers and made the layers...2 komentáre: